Pari ja perhepsykoterapia

Psykoterapia on aina Valviran vahvistaman psykoterapeutin antamaa hoitoa. Niin myös pari ja perhepsykoterapia.

Psykoterapiasuuntauskia on monia ja niistä löytyy hyvää tietoa sivulta www.mielenterveystalo.fi.

Kela pitää omaa rekisteriä Kela-kuntoutuspsykoterapaa tarjoavista psykoterapeuteista.

Terapia on aina prosessi, vaikka se oplisi lyhytkin ja sen tavoite on yksilön omien voimavarojen löytymisessä ja vahvistamisessa.

 

Paripsykoterapia

Pariterapiassa on käytännössä kahden ihmisen vuorovaikutusuhteiden pohtimista ja vaikutusta henkilöihin itseensä, toisiinsa ja koko perheeseen.

Istunnoissa keskitytään tunteisiin, tekemiseen, toisen ajatusten ymmärtämiseen, yhteiseen työskentelyyn tulevaisuuden puolesta. Pariterapiaan voi tulla yksin tai yhdessä. 

 

 

Perheterapiassa

Kaikki vaikuttaa kaikkeen, perheessä yhden oirreillessa fyysisesti tai psyykkisesti, se vaikuttaa koko perheen dynamiikkaan. Perheterapiassa tarkastellaan perheen tilannetta kokonaisuutena. Perhetrapiassa voidaan työstää vanhempien keskinäistä suhdetta, vanhempi-lapsi suhteen dynamiikkaa, kaikkea mikä liittyy perheeseen ja edesauttaa perheen arjen toimia.