Ryhmät ovat erittäin vaikuttava tapa mennä asioissa uusiin ulottuvuuksiin. Ne antavat peilipintaa omalle kehitykselle,

oivalluksia, yhteenkuuluvuutta, tukea, tunteiden käsittelyä, rohkeutta jne.

 

Terapiatuvan ryhmät käynnistyvät kuukausittain.

 

1) Parisuteen ventilaatioryhmä

    Hyvässäkin parisuhteessa tulee hetkiä, kun on hyvä 

   pysähtyä miettimään miten meillä menee ja miten 

   haluamme jatkossa olla.

   Tavoite ryhmässä on oppia ratkaisemaan asioita 

    rakentavasti elämän kaikilla osa-alueilla. Ryhmässä

    on alustuksia ja tehdään tehtäviä yksilön ja parin

    näkökulmista, toiveista, historiasta, merkityksellisistä

    asioista ym. syvyyden ja me hengen lisäämiseksi.

    Motto: Kaksi aikuista yhdessä mutta erikseen

 

 

2) Tukea vanhemmuuteen ryhmät.

   Äidiksi ja Isäksi "kasvetaan", kun ensimmäinen lapsi 

   olemme vanhempina vasta harjoittelijoita. Yhteisen 

   kokemuksen ja suuntaviivojen olemassa olo 

   auttaa ymmärtämään meitä vanhempina sekä lasta

   lapsena.

   Ryhmät on tarkoitettu kaikille vanhemmille, jotka pohtivat

   omaa vanhemmuuttaan ja suhteen rakentamista 

   turvalliseksi. Näihin ryhmiin voi osallistua yksi tai  

   yhdessä toisen vanhemman kanssa.

 

 

  • pienten lasten vanhemmat
  • teinien vanhemmat
  • vanhemmat-lapsi yhdessä ryhmät

 

 

3) Rakkauden lähettiläät

     Esimerkin voima on vahva, miten opimme ilmaisemaan

     omia tarkoitusperiä niin, että sen postiiviset vaikutukset

     leviävät myös ympäristöön.

     Erilaisuus voimavarana ja täydentävänä tekijänä.

      Anteeksiannon voima

     Puolitiehen vastaan, siinä on rakkauden voimaa

 

 

 

 

 

Ryhmät